Runerne

Alfabetet har navn efter de første bogstaver i rækken: Alfa Beta, og det samme gælder for nordens bogstavrække Futhark, som er sammentrækningen af de 6 første runetegn – Fe Ur Thurs As Raid og Kaun
Futhark har eksisteret fra det 1. århundrede og op gennem germansk jernalder med 24 runer. I løbet af det 8. århundrede bliver rækken kortet ned til kun at omfatte 16 tegn. Først i det 13. århundrede bliver det latinske alfabet den dominerende skrift i norden.

Vølverne i bøgerne er alle efterkommere af Tordis, kvinden der nedkalder forbandelsen over de hamramme. Hun levede i slutningen af det 7. århundrede, og derfor bevarer vølverne den ældre Futhark, når de skal spå og tyde varsler.
I den skandinaviske rode, er det Gudrun der for det meste står for at kaste runerne. Hun er knyttet til vandvætterne, og frænde med Lygtemanden, derfor har hun særlige evner til at se det som vil ske. Det er da også hende der i Heksens kald, leder Emilie ind i mysteriet om runerne, og om hvordan man tolker disse.

Det har været noget af en prøvelse at sætte disse tegn i system. Der er ingen der helt nøjagtig ved hvad de alle står for. Der er endog tvivl om hvad f.eks. runen Pertra står for. Jeg har valgt at tolke den som klippen, men andre benævner den som busken.
Det lyder så simpelt – jeg har valgt. Det var det på ingen måder. Det tog mig over 1 år at få så meget indsigt, at jeg har kunnet danne mit eget bud på hvordan vølver på Tordis tid mon tolkede disse fascinerende rå streger. Det følgende er i sit helhed, taget fra bogen i den scene hvor Emilie bliver undervist af Gudrun.

Futhark består som sagt af 24 runer, der hver er inddelt i 3 æter, hvilke betyder slægt. Æterne er en rejse igennem livet, både som menneske og som runekyndig – fra lærlingen, til krigeren, til sejrherren.

Den første række er Frejs æt – som står for frugtbarhed og det dyrkede land kontra den vilde natur. Her begynder rejsen for lærlingen, der ønsker indsigt i magiens verden. Men han er optaget af hverdagslivets bekymringer. Om høsten slår fejl og om dyrene bliver syge, ting som hører det verdslig liv til. Alle disse bekymringer må han lægge fra sig for at opnå runernes visdom.

 

FeFe – Tamkvæget.
Velstand, succes og frugtbarhed.

UrUr – Urkosen.
Råstyrke, vitalitet og livsmod.

Lærlingens første prøvelse bliver at slippe de ting, han kender, sine vaner og sikre valg, som er Fe, den tamme. Han må se sin frygt for det uvisse i øjnene og tæmme den, altså tage tyren Ur ved hornene, så at sige.

 

 

Thurs

THURS – Jætten.

Kaos, destruktivitet og konflikt.

AsAs – Asen.

Oplysning, guddommelighed og inspiration.

Her møder lærlingen valget mellem den rigtige og den forkerte vej. Men han kan ikke bare vælge at gøre det rigtige uden først at vide, hvad det forkerte er, og det er kun ved indsigt i valgets fulde omfang, at han kan tage sin beslutning.

 

RaidRaid – Ridtet.

Rejse, forandrig og nyorientering.

KaunKaun – Faklen.
Indsigt, viden og krativitet.

Raid er ridtet og Kaun er faklen. Disse to runer repræsenterer begyndelsen på lærlingens spirituelle rejse. Med Raid rider han gennem mørket, famler sig frem for at overvinde sine behov for materielle goder, og frygten for at miste sine kære og for at vælge den rette vej gennem den test, de første fire runer udsætter ham for. Kaun, faklen, vil lede ham ud af mørket ved at hjælpe ham med at se de rigtige valg, der fører frem til oplysningen – som er den fulde indsigt i Frejs æt.

 

GiofGiof – Gaven.

Offergave, gavmildhed og ligevægt.

Wynn3Wynn – Glæden.

Harmoni, ekstase og belønning.

Giof symboliserer de ofre, som lærlingen må give i bytte for at modtage visdommen om runerne. Runen Wynn står for glæde og repræsenterer succes med ens forehavende. I sammenhæng med Giof betyder Wynn, at når lærlingen har ofret sine vaner og lagt sit tidligere liv bag sig, så modtager han visdommen som belønning. Nu er han rustet til at blive krigeren og rykke videre til næste æt.

 

 

Den næste æt er Heimdals æt – krigerens rejse. Den står for magt og succes, men også beskyttelse. Hvor Frejs æt handler om at overvinde sig selv, sine behov og vaner, så er krigeren derimod i kamp mod sin psyke og sit selvværd for at finde styrken til at modstå den udefrakommende fjende.

 

HaglHagl – Haglet.

Omvæltning, naturkræfter og skæbnen.  

NaudNaud – Nøden.

Selvopofrelse, genfødsel og udvikling.

Disse runer er måske ikke indlysende modsætninger, men haglbyger varsler om vinter, og man søger ly indendørs. Efter en lang vinter er det nøden, der får folk til at genopbygge, hvad rimturserne/frosten har taget. Ellers vil det hele jo forgå. For krigeren betyder det, at når alt håb er ude, skal han søge ind i sig selv for at finde styrke og vilje til at kæmpe alligevel.

 

IsIs – Isen.

Stagnation, Udfordring og stilhed.

                    JaraJara – Året.

Overflod, høst og fred.

Begrebet gentager sig med Is og med Jara, som står for året. Oppe imod hinanden er Is den golde vinter, og Jara er høsten af sommerens overflod. Igen handler det om at holde ud gennem håbløshed for at finde svaret, men hvor Hagl og Naut handlede om at finde modet til at kæmpe videre, så handler det med Is og Jara om selve øjeblikket, hvor løsningen indfinder sig. Lige der, hvor krigeren er allerdybest nede i fortvivlelsen og finder vejen ud og våbnet til at besejre fjenden dernede.

 

EohEoh – Takstræet.

Beskyttelse, styrke og pålidelighed.


PertraPertra – Klippen.

Skæbne, mysterier og regressionsarbejde.

De to næste runer handler om krigerens kamp mod fjenden, nu hvor han har fundet våbnet. Eoh er træet taks – en stærk og giftig træsort, som repræsenterer livet. Den vil give krigeren beskyttelse mod angreb, både de fysiske og de mentale udfordringer, som han møder i kamp. Pertra er klippen, der ikke er til at bryde igennem, nemlig døden. Hvis man ser den i forhold til Eoh, der er selve beskyttelsen mod angreb, så er Pertra den, som varsler om angrebets natur, især de skjulte dagsordener eller bagholdsangrebene. Der vil være tab, nederlag og måske endda død, både i bogstavelig forstand og symbolsk. Forstået sådan, at den gamle måde at løse tingene på må give plads til nye løsninger. Derved dør det gamle, kan man sige.

 

ElgrElgr – Elgen.

Klarhed, healing og forsvar.

          SolSol – Solen.

Livskraft, velsignelse og lykke.

Elgr, der betyder elgen, og runen Sol er de sidste to i ætten. De er de sværeste at se sammenhængen imellem, men ligesom i Frejs æt, så slutter Heimdals æt med oplysning. Elgen er årvågen og modig. Den giver Krigeren modet til at konfrontere fjenden og besejre ham. Sol, derimod, skinner ned på krigeren fra oven og viser ham, at det er hjælp udefra, som skal besejre fjenden, især gennem de højere magters frelse. Så hvis man trækker elgen, kan man godt selv klare problemet, men hvis man trækker solen, så skal man bede andre om hjælp.

 

 

Den sidste er Tyrs æt – Sejrherren. Ætten står for retfærdighed, åndelig præstation og lederskab i krig og fred. Krigeren har overvundet sig selv og fjenden. Han skal nu til at regere over folket.

 

Tyr Tyr – Asen Tyr.     

Retfærdighed, sejr og lederskab.  

BjarkanBjarkan – Birketræet.
Fødsel, frigørelse og vækst.

Den første rune er Tyr, guden Tyr. Han giver dig sejr og succes, hvis du gør alt, hvad der skal til, for at vinde, også selv om det kræver ofre. Men sejr har sin pris, og Bjarkan, birketræet, minder sejrherren om, at det nu er tid til at sone for krigens ofre og de synder, som har været nødvendige for at vinde.

 

Eh

Eh – Hesten.

Loyalitet, bevægelse og forening.

MadrMadr-Manden.
Årvågenhed, forståelse og intelligens.

De næste runer er Eh og Madr, hesten og mennesket. Hesten har altid været den, som bærer mennesket, og i forhold til Bjarkan vil hesten binde folket, Madr, sammen igen efter bodsøvelsen. De har tilgivet Sejrherren og accepteret ham som leder.

 

Laugr

Laugr – Vandet.

Fornyelse, tålmodighed og indflydelse.  

Ing3

Ing – Vanen Frej.

Potens, seksualitet, forening.

Folket er klar til en ny begyndelse, som bliver født med runen Laugr, vandet. Det er runen Ing, vanen Frej med sin fertilitet, der atter befrugter jorden.

 

DagrDagr – Dagen.

Gennembrud, udvikling og held.

OdalOdal – Slægten.

Familie, tradition og selvopofrelse.

Dagr er den nye dag, som spirer op af jorden med håb. Odal, som er runen for slægten, slutter ætten og også hele Futhark. Den er den nye begyndelse, og slægtens videre overlevelse er hermed sikret.

Lærlingen, som måtte smide ploven, blev til krigeren, der overvandt alle fjender. Som Sejrherren samlede han folket og har nu sikret freden og fremtiden.

 

 

Facebook Comments Box